Hit enter to search or ESC to close
застраховка отмяна на пътуване

Застраховка Отмяна на пътуване – какво трябва да знаем?

maryval

Застраховка отмяна на пътуване е продукт, който ще спести на туристите загубени пари за ваканция, ако тя се провали заради независещи от тях причини. Сред тях са смърт или болест на застрахования и негови близки, отмяна или закъснение на полети и други основателни причини, поради които застрахованият не може да пътува.

Какво покрива застраховка Отмяна на пътуване?

Обичайно полицата покрива направените за пътуването разходи. Това може да са самолетни билети, хотелски резервации или закупени пакетни услуги. Може да се покриват и разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването, разходи за удължаване на пътуването.

Как и кога се сключва застраховката?

Застраховка Отмяна на пътуване се сключва заедно с покупката на туристическата услуга – например при резервацията на самолетен билет или предплащането на пакетно пътуване. Възможно е да се сключи и малко след резервацията, но в повечето случаи е обвързана с времето на пътуването. Например, не можете да сключите застраховка срещу отмяна в деня преди планираното пътуване. Някои компании имат изискване за минимум 10 дни преди началната дата и до 5 дни след първоначалната резервация.

Какви рискове покрива застраховката?

Основните рискове са отмяна на пътуване поради заболяване или смърт на застрахования или негови близки роднини, както и нарушаване на пътуването извън волята на застрахования (например отмяна или отлагане на полети, прекъсване на пътуването и др.).

В някои застрахователни компании покрит риск може да е също уволнение или съкращение на застрахования от работодателя му. Щети по жилището или офиса на застрахования, настъпили при природно бедствие или кражба, също може да са основателна причина.

Извън покритите рискове остават предварително съществуващи заболявания на застрахования и близките му роднини и заболявания в неизлечим стадий. Застрахователят не носи отговорност и при случаите на смърт след самоубийство на застрахования или негов близък. Отказ от виза за съответната държава на пътуване също не е основание за застрахователно обезщетение.

Колко струва?

Цената на застраховката зависи от направените за пътуването разходи. Обичайно тя става ясна и се сключва при подписване на договора за пътуването с туроператор или при закупуване на самолетния билет.

Важно! Застраховка Отмяна на пътуване не дублира застраховка Помощ при пътуване, както и наличието на застраховка Помощ при пътуване в чужбина не включва автоматично защита при отмяна. Стандартната застраховка за медицински разходи в чужбина може да се сключи непосредствено преди пътуването и покрива разходи, възникнали по време на осъществено пътуване.