Hit enter to search or ESC to close

Мисия

Мисията на Фондация "За Застрахователна Информираност" е да повишава застрахователната култура и осведоменост на гражданското общество в България. Наш приоритет са защитата на обществения интерес и подобряване на качеството на живот чрез образователни публикации, анализи и споделяне на добри практики, които да помогнат на всеки да направи своето обосновано и информирано решение.

Застраховането в България измина дълъг път, докато започна да се възприема като необходимо и полезно, а застрахователят – като партньор. Този дълъг път има своите върхове и спадове и е процес, който всеки от нашия екип добре познава. Чрез опита си в застраховането ние сме добре запознати и с процеса на избор на застраховка, и с нуждите на повечето българи, и с начините, по които избират от множеството предложения, които стоят пред тях.

Наясно сме също така, че застраховането у нас все още има път пред себе си, преди да се превърне в лесна за използване и разбираема услуга. Много хора все още не са запознати с начините, по които могат да защитят оптимално своите интереси. За много други застраховането е сложна и неясна материя. Ние искаме да помогнем и да допринесем с опита и знанията си това да се промени.

Вярваме, че всеки български гражданин заслужава да бъде добре информиран за своите права и интереси, както и за начина да ги защити оптимално. Живеем във времена на все по-голяма несигурност във всички аспекти: от работата ни, през обществените процеси, до здравето и личното ни имущество. Все по-важно става да си гарантираме спокоен утрешен ден.

Застраховането е не просто услуга – за нас то е инструмент за създаване на сигурност и спокойствие. Но ние ежедневно виждаме как за хората, които не са запознати с подробностите, свързани с него, то е много повече източник на притеснения и стрес, отколкото на спокойствие и увереност в бъдещето. С богатия си опит в сферата се стремим да променим това.

Дейности

Фондация „За Застрахователна Информираност“ осъществява широк набор от дейности, чрез които реализира своята мисия:

01

Онлайн образователно съдържание

Предоставяме своите знания под формата на безплатно образователно съдържание – текст и видео, което публикуваме в нашата онлайн платформа. На достъпен и разбираем език разясняваме основите на застраховането и обучаваме всеки, който би искал да използва този така важен инструмент, как да го прави оптимално. Покриваме основни типове застраховки, разясняваме важни термини, обясняваме какво можем да постигнем с една застраховка и коя за какъв случай е най-подходяща. Превръщаме една наглед суха и неразбираема материя за много хора в нещо ясно и приложимо.

02

Онлайн и лични дискусии

Наясно сме и опитът ни във фондацията показва, че казуси винаги съществуват. Дори и когато всяка дума и всяко условие са ясни, за човек, който не е експерт в областта на застраховането, не е никак лесно да разбере подробности, които касаят лично него или неговото семейство. Особено в моменти на стрес, когато застрахователното събитие вече е настъпило. Затова създаваме възможности за дискусии и консултации, на които да разясним неясноти.

03

Участие в събития

Нашият екип организира събития и се включва дейно като партньор в такива, чиято цел е образователна и съвпада с нашата мисия. Вярваме, че изграждането на общности се случва чрез колаборация и се стремим да подпомагаме с това, което правим. Членове на нашия екип изнасят лекции и провеждат консултации по време на форуми, конференции и симпозиуми, които събират хора с интерес към темата. Организираме и събирания на нашата онлайн общност, на които членовете ѝ могат да се срещнат и да обменят мнения и опит помежду си.

Добре дошли на сайта на Фондация в обществена полза „За Застрахователна Информираност“ с ЕИК 206044361. Фондацията извършва изцяло некомерсиална дейност, безвъзмездно, в съответствие с мисия си.

Моля, имайте предвид, че никаква част от съдържанието на настоящия уебсайт не бива да се счита като индивидуален съвет под някаква форма за конкретен Ваш казус. Информацията, публикувана на insawareness.com, е генералистична и служи за общо образоване и запознаване с разглежданата материя. Консултирайте се с с компетентен специалист в сферата на застраховането преди да предприемете действия с финансови и/или други последствия. Фондация “За Застрахователна Информираност” не носи отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи вследствие, пряко или косвено, от употребата на информацията, публикувана на нашата платформа.