Hit enter to search or ESC to close

Образователна кампания. Част 1. Застраховка автокаско.

Настоящият материал е част от поредица образователни публикации съобразени с мисията на Фондация „За Застрахователна Информираност“ да повишава застрахователната култура и осведоменост на гражданското общество в България.

 

Вие притежавате автомобил и искате да се подсигурите в случай на катастрофа, кражба или друг вид щета? Може би е време да помислите за застраховка автокаско. В тази статия ще отговорим на всички важни въпроси, свързани с нея.

Какво означава автокаско?

Не е сигурно откъде точно идва самата дума каско. Според някои теории тя е комбинация от първите срички на английските термини casualty (нещастен случай) и collision (сблъсък) , които описват основните рискове, покривани от тази застраховка. Някои пък смятат, че името ѝ произлиза от френската дума casque (шлем, каска), защото тя е един вид „предпазен шлем“ за автомобила. Според други тълкувания названието идва от испанската дума casco, което означава корпус.

Наличието на такава застраховка ви гарантира сигурност и финансово обезпечение при възникнали материални щети, свързани с вашия автомобил. Застрахователят се ангажира да ви изплати разходите, необходими за възстановяването на превозното средство до състоянието, в което е било в момента на сключването на полицата. Затова още при подписването ѝ автомобилът минава през първоначален преглед. Възможно е застрахователят да изисква поставянето на аларма или имобилайзер, GPS тракер и др. Дори и да не са задължителни, наличието им може да изиграе роля при определянето на тарифите.

Какви превозни средства подлежат на автокаско застраховане?

Такава застраховка може да се сключи за всяко едно сухопътно превозно средство, предназначено за движение по пътищата, както и трайно монтираното към него оборудване. Най-често в обхвата ѝ влизат леки или товарни автомобили, мотопеди и мотоциклети, автобуси, влекачи, селскостопански или строителни машини. Застраховка автокаско може да се сключва както от физически, така и от юридически лица.

Каква е разликата между автокаско и гражданска отговорност?

Често хората бъркат автокаско със застраховката гражданска отговорност. В действителност обаче те са доста различни една от друга. Каското е доброволна застраховка, докато гражданската отговорност има задължителен характер. Двата вида полици се различават и от гледна точка на обезщетението. Ако възникналият инцидент с превозното средство е по ваша вина, гражданската отговорност няма да покрие щетите ви. Всъщност дори и да сте невинен, ако извършителят на нарушението е неизвестен, пак ще се наложи сами да платите за ремонта на автомобила си. Каското обаче ще ви осигури финансово обезщетение, независимо дали носите вина за произшествието или не. Освен това тя ви защитава и в случай на кражба или природно бедствие.

Обезщетенията по застраховка автокаско се изплащат значително по-бързо, в сравнение с тези по гражданска отговорност. Обикновено ги получавате в срок от около 15 дена, докато за плащанията по гражданската отговорност може да ви се наложи да чакате до 3 месеца.

Какви щети покрива каското?

В зависимост от ситуацията, застрахователната компания може да покрие изцяло или частично разходи, възникнали в следствие на катастрофа, кражба или неволно самопричинени вреди от страна на собственика на превозното средство. Обикновено всяка компания предлага няколко различни вида автокаско с различно покритие. Най-общо те се делят на пълно, частично и минимално каско.

Пълното каско обхваща всички възможни рискове – кражба, пожар, удар от мълния, щети нанесени от трети лица, катастрофа, удар от падащи предмети, внезапно отворил се капак или врата по време на движение, непредвидени препятствия по пътното платно, природни бедствия, надраскване, заливане на автомобила с вредни химически вещества, палеж и взривяване. То покрива и кражбата на трайно монтирани екстри, например аудио система в автомобила. Това е най-скъпият вариант на застраховка автокаско и обикновено тарифите варират в рамките на 4.5% до към 8.5% от стойността на автомобила. Тя важи не само на територията на България, но и в цяла Европа.

Минималното каско пък поема само щети при пожар/експлозия, както и такива, възникнали вследствие на природно бедствие.

Частичното каско е междинен вариант, който обхваща щетите, които покрива минималното каско, плюс ПТП, удар с хора или животни, препятствия по пътното платно, падащи предмети (дървета, клони, скали, тухли и др.) и повреди, нанесени от трети лица.

Някои застрахователи имат въведен лимит за щетите, възникнали на паркинг. Проверете какъв е той, за да не останете неприятно изненадани.

Каква е процедурата за получаване на обезщетение по застраховка автокаско?

При възникване на събитие по застрахователната полица, вие сте длъжни своевременно да уведомите застрахователя за него. Обикновено срокът, определен в договора, е от 24 часа до 5 работни дни. Това зависи от конкретната компания, както и от вида на самото събитие – дали става въпрос за ПТП или примерно одраскана врата по време на престой на паркинг.

Ако застрахователят изчисли, че разходите, необходими за ремонтиране на автомобила, превишават 75% от застрахователната сума, то той се произнася за „тотална щета“. Същото важи и за случаите, когато сборът от всички изплатени до момента обезщетения надхвърли 80% от застрахователната сума. Тогава той ще изиска от вас документ за прекратяване на регистрацията на МПС-то. Имайте предвид, че веднъж щом направите това, после няма да имате правото да я подновите, дори и впоследствие да сте успели да отремонтирате всички щети.

Когато става въпрос за автомобилна катастрофа, застрахователят ще поиска от вас да предоставите констативен протокол за ПТП, както и попълнен двустранен констативен протокол (това представлява химизирана бланка в 2 или 3 екземпляра и би трябвало да ви е връчена още при сключването на застраховката, заедно с останалите документи). За щети, причинени от пожар, се изисква служебна бележка, издадена от Противопожарната служба, както и пожаро-техническа експертиза. В случай на кражба или повреди, причинени от злоумишлени действия на трети лица, ще ви е необходима служебна бележка от МВР.

Най-вероятно застрахователят ще ви предложи три варианта за остойностяване на ремонта на автомобила – в официален сервиз, в доверен сервиз или чрез експертна оценка. Ако имате възможност да избирате, ви съветваме да се спрете на някоя от първите две опции. В повечето случаи експертната оценка, извършена от специалист, работещ в застрахователното дружество, ще оцени щетите на по-ниска сума.

Как се сключва автокаско?

Преди да направите такава застраховка, е най-добре да съберете поне няколко различни оферти, за да можете да сравните цени и условия и да изберете оптималния за вас вариант. Не пропускайте да поискате и отзиви от приятели и познати, които вече имат каско. Така ще се сдобиете с информация „от първа ръка“ относно застрахователя, обслужването, това дали обезщетенията се изплащат навреме, надеждни ли са сервизите, с които работи и т.н. Можете да се консултирате и с брокер, който да ви направи разбор и сравнение на полиците, предлагани от различните застрахователни дружества.

След като вече сте избрали компанията, с която искате да сключите застраховка, ще трябва да закарате автомобила си, за да му направят опис, снимки и професионална оценка. Трябва да носите със себе си талона на превозното средство, валиден документ за технически преглед и лична карта. Някои застрахователни дружества предлагат услугата „Преглед и заснемане на място“, като изпращат свои експерти на посочен от вас адрес, вместо вие да ходите при тях.

След като стойността на автомобила бъде оценена и са документирани всички вече налични щети по него (например драскотини и т.н.), може да пристъпите към подписване на договора и плащане на дължимата вноска по застраховката. Не пропускайте преди това да проверите дали са описали всички допълнителни екстри в колата ви – аудио уредба, ремаркета и т.н.

Колко струва каското?

Цената на този тип застраховки обикновено се определя най-вече от това кога е произведено превозното средство и каква е стойността му. Тарифите ще се различават доста, в зависимост от това дали автомобилът ви струва 20 000 или 2 000 лв. Разбира се има и други фактори, които оказват влияние, например:

– вашата възраст;

– имате ли други застраховки, сключени със същата застрахователна компания;

– имате ли много щети, възникнали в предходните години;

– кубатурата на двигателя;

– срокът на застраховката – дали я сключвате за период от една или повече години;

– дали автомобилът има някакъв специален статут на ползване – например като такси, учебен, състезателен или пък за превоз на опасни товари;

– рисковете, които покрива самата застраховка – дали става въпрос за пълно, частично или минимално каско.

При всички случаи сумата по застраховката не може да надвишава реалната стойност на автомобила към датата на сключването ѝ. Таксите по полицата могат да се заплатят наведнъж или разсрочено. Ако изберете втория вариант, трябва много стриктно да следите датите за плащане. Ако изтървете срока за извършване на вноската, а междувременно възникне някакво застрахователно събитие, дружеството има право да оспори иска ви за обезщетение. Някои компании имат разработени системи за известяване и напомняне на клиентите си, преди да настъпи крайният срок, но все пак не е добре да разчитате на това.

Голяма част от застрахователните дружества предлагат и допълнителни бонуси. Ако подновявате полица на автомобил без щети за изминалия период или пък застраховате повече от едно превозно средство, може да получите и намаление на тарифите. Същото важи и ако платите цялата сума наведнъж, вместо на отделни вноски.

Къде се сключва автокаско?

Тя може да се сключи във всяко едно застрахователно дружество, което предлага такива полици. Можете да се обърнете и към брокер, който работи с набор от различни застрахователи. Препоръчваме ви да изберете второто, защото той може да ви предложи разнообразие от варианти и да ви запознае подробно с всичките им плюсове и минуси. Така ще сте сигурни, че сте избрали възможно най-доброто спрямо вашите лични нужди и изисквания.

Какво НЕ покрива каското?

Ако се установи, че по време на възникването на застрахователното събитие сте шофирали без книжка, в нетрезво състояние или под въздействието на опиати, застрахователят има правото да откаже да ви изплати дължимите суми. Същото важи и ако сте отказали да дадете алкохолна проба или ако сте били в каквото и да било нарушение на Закона за движение по пътищата. Имайте предвид, че в тези случаи няма да можете да се възползвате не само от каското, но и от застраховката гражданска отговорност.

Не можете да претендирате за поемане на щети, които са възникнали преди сключване на застраховката. Например ако по автомобила има драскотини, счупено стъкло или някакъв друг вид щета, която е била констатирана и описана при първоначалния оглед, нямате право да искате от застрахователя да ви изплати суми за отстраняването им на по-късен етап. Автокаското не покрива и повреди, които са възникнали вследствие на нормалната експлоатация на автомобила, например износване на ремъци, амортисьори, изгорели крушки на фаровете, спукана гума и т.н.

Ако решите на своя глава и за своя сметка да отстраните щета по автомобила (без значение дали е настъпила преди или след сключване на застраховката), задължително отидете на повторен оглед при застрахователя! Така той ще отбележи, че описаните при първоначалния преглед щети са вече поправени и ако след време автомобилът ви претърпи инцидент, ще ви изплати обезщетение при нова повреда на същото място.

Повечето застраховки автокаско не покриват кражба на гуми, чистачки, антени, странични огледала и т.н. Срещу кражба може да се застраховат само трайно монтирани елементи от рода на аудио/видео система и др. Всеки един от тях трябва да е описан като отделна позиция в застрахователната полица. Каското не покрива и рискове от умишлено срязани гуми, щети, причинени при слизане от тротоар, одраскване от клони при преминаването ви през тесен път, както и щети, възникнали по време на движението ви по черни пътища, офроуд и др.

Ако автомобилът ви е откраднат, докато е бил с оставени в него ключове и/или талон, застраховката ви няма да е валидна. Затова при възникване на такова събитие застрахователят ви ще изиска да му покажете всички налични ключове, дистанционните за алармата, както и двата талона. Ако не успеете да го направите, няма да можете да се възползвате от обезщетението.

Не извършвайте ремонтни дейности по автомобила, преди застрахователят да е огледал и документирал всички щети. Редът на действие при възникване на застрахователно събитие е следният:

  1. Уведомявате компетентните органи – КАТ, МВР, пожарна безопасност и др., ако се касае например за ПТП, кражба или пожар.
  2. Уведомявате застрахователя по най-бързия начин. Обикновено в полицата има посочени денонощни дежурни телефони, на които можете да се обадите, за да уведомите за случая и да поискате инструкции за по-нататъшни действия. От кол центъра ще ви кажат дали трябва да посетите офиса на застрахователното дружество или да изчакате на мястото на събитието, докато ви посети техен мобилен екип. Той ще има за задача да документира и заснеме щетите. Попълва се уведомителна бланка, в която описвате подробностите, свързани с инцидента и възникналите повреди.

Обезщетенията по застраховка автокаско се изплащат по банков път. Така че когато завеждате иск за щета, е хубаво на носите в себе си картонче с номера на банковата ви сметка, за да можете да я дадете на застрахователя.

Голяма част от българите все още подхождат с недоверие към автокаско застраховките и разчитат само на гражданската отговорност. И все пак, наличието ѝ може да ви спести огромни ядове и финансови проблеми, така че не е добра идея да я пропускате.

Източници:
1) Броко.бг.
2) Портал “Полица БГ”.
3) Онлайн информационни източници на водещите застрахователни дружества в България.

Моля, имайте предвид, че никаква част от съдържанието на настоящия уебсайт не бива да се счита като индивидуален съвет под някаква форма за конкретен Ваш казус. Информацията, публикувана на insawareness.com, е генералистична и служи за общо образоване и запознаване с разглежданата материя. Консултирайте се с с компетентен специалист в сферата на застраховането преди да предприемете действия с финансови и/или други последствия. Фондация “За Застрахователна Информираност” не носи отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи вследствие, пряко или косвено, от употребата на информацията, публикувана на нашата платформа.