Hit enter to search or ESC to close
Кибер застраховка Cyber@Home

Кибер застраховка за малкия и среден бизнес – има ли такава?

maryval

Защо малките и средни предприятия са сред най-потърпевшите от извънредната епидемиологична обстановка? Въпросът е риторичен – те имат по-малки резерви и буфери за извънредни ситуации и всяко нарушаване на ежедневния им ритъм на работа може да се окаже преломен момент за оцеляването им. В същото време, липсата на резерви не се компенсира от наличието на застраховки или пък имат ограничено застрахователно покритие. Причините за липса на какъвто и да е план за реакция „за черни дни“ – резерви или застраховка, могат да са най-разнообразни. На българския пазар най-сериозните причини за липсата на застраховки са няколко: недоверие към застрахователните продукти, подценяване на рисковете и необходимостта от застраховка, липсата на достъпна кибер застраховка.

Защо малките и средни компании нямат кибер застраховки?

Що се отнася за кибер рисковете, те все още са силно подценявани и кибер застраховки имат главно големи корпорации, които оперират с големи масиви от чувствителни данни и не могат да си позволят да поемат сами всички рискове, произтичащи от това. При малкия и среден бизнес, обаче, кибер застраховките са изключително рядко търсена услуга.

Една от причините, освен подценяването на кибер риска, е и високата цена на тези продукти. Това не е случайно – повечето кибер застраховки са предвидени именно за големи корпорации, изложени на огромни рискове. Но в сегашния свързан свят, комбиниран с извънредно положение, в което голяма част от хората преминаха на хоум офис режим, кибер рисковете и за малките компании се увеличиха многократно. Работата от дистанция е свързана с многократно увеличение на външния трафик към данните и системите на всеки един бизнес. А персоналните устройства, от които идва този трафик, са много по-слабо защитени от офисните. Така компании, които до момента са били изложени на доста малък риск от щети от кибератаки, днес са изправени пред голямо предизвикателство.

Добрата новина е, че за всички тези нови нуждаещи се от кибер застраховка вече има по-достъпен продукт. Застраховката Cyber@Home е иновация, ориентирана специално към компании, преминали напълно или частично на режим хоум офис заради извънредното положение. Тя е достъпна като цена и се сключва при облекчена процедура. Cyber@Home е олекотеният вариант на традиционната застраховка Кибер отговорност.

Какво е застраховка Cyber@Home?

Целта на този продукт е да защити бизнеса при кибер атаки и свързания риск с изтичане или унищожаване на информация. Застраховката е насочена към малкия и среден бизнес, с минимални ограничения на секторите от икономиката, за които е приложим. Това е изключително достъпна кибер застраховка. За удобство и улеснение, застраховката се предлага като пакет с два лимита по избор – 50 000 евро и 100 000 евро. А премията започва от 570 евро за година, или под 100 лв на месец разход за предприятието.

Какво покрива застраховка Cyber@Home?

Най-честите кибер атаки

✓ Неразрешен достъп (пробив) до компютърната система на дружеството при работа от офиса и от вкъщи, което води до разкриване на лична и корпоративна информация

✓ Неоторизирана промяна на данните, вкл. унищожаване на данни

✓ Атака за отказ на услуга (DoS атака) – съзнателното прекъсване или увреждане на услуга или комуникация

✓ Дистрибутирана атаka за отказ на услуаи (DDoS атаки) с използване на ботнет

✓ Създаването и разпространението на зловреден софтуер (например, вируси, червеи, троянски коне)

✓ Административно разследване на Комисия за защита на лични данни

✓ Кибер изнудване за откуп

Отговорност за данни

Покритие за всяка претенция за загуба на информация, която се счита за „лична”:

– всяка информация, за която отговаря застрахования, която ако е открадната, може да разкрие самоличността на дадено лице или

– информация, която е трудно достъпна за обществеността (напр. банкови реквизити).

– поемат се и разходите за защита.

✓ Загуба на корпоративна информация Покритие за  публичното разкриване на корпоративни тайни на трети страни или служебна информация.

✓ Отговорност при аутсорсинг (обработка от трети страни) Предоставя покритие на застрахования за всяка претенция за загуба на информация от подизпълнител, който съхранява или събира лични данни за застрахования.

Административни задължения

✓ Административно разследване във връзка с данни Предоставя покритие за разходите и разноските за юридически консултации и представителство във връзка с разследване, образувано от Регулаторен орган, във връзка с което на Застрахования може да бъде наложена глоба и/или имуществена санкция за нарушаване сигурността на личните данни.

✓ Административни глоби във връзка с данни Възстановяват се платени административни глоби от Застрахования до съответния подлимит, посочен в полицата.

Сигурност на мрежата

Покритие за всяка щета, произтичаща от:

✓ Въвеждането на неразрешен софтуер, компютърен код или вирус относно Данните на трето лице в Компютърната система на Застрахования, която е специално програмирана да блокира функцията или да повреди или унищожи софтуер или данни, записани в Компютърната система на Застрахования.

✓ Отказа на достъп на упълномощено Трето лице до неговите данни.

✓ Неправомерно присвояване на код за достъп до мрежата от Застрахования. ✓ Унищожаване, променяне, подправяне, повреждане или изтриването на Лични данни на Трето лице, съхранени на Компютърна система.

✓ Физическа кражба на Активи на Застрахования от Трето лице или тяхната физическа Загуба, или

✓ Разкриване на Лични данни на Трето лице от служител на Застрахования.

Проактивни експертни услуги

✓ Разходите за експертни специалисти по кибер рискове до подлимита посочен в полицата, с цел доказване дали  има пробив в компютърната система, установяване причината за нарушението на сигурността и за отправянето на препоръки относно това как това може да бъде предотвратено или последствията да бъдат минимизирани.

Разходи за уведомяване

✓ Разходите за уведомяване на субекта на данни разходите за уведомяване на лицата, чиито лични данни са били неправомерно разкрити, съгласно изискванията на законодателството за защита на лични данни

Електронни данни и възстановяване

✓ Електронни данни – разходите за установяване дали загубените/ фалшифицираните данни могат да бъдат възстановени, повторно събрани или създадени отново и разходите за повторното им  възстановяване

КИБЕР ИЗНУДВАНЕ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Щети, свързани с международно атакуване на компютърна система с цел искане на пари. Примери: – когато хакери откраднат информация, която застрахованият смята за ценна и е изнудван заради нея. – хакери искат пари или заплашват да пуснат атака тип „отказ от обслужване“.

✓ Покрива се откупа (ако е платен) и разходите за експерти по кибер сигурност с цел провеждане на разследване, с което да се установи причината за Заплахата от изнудване и да се преустанови.

✓ Всички разходи – с предварителното писмено одобрение на Застрахователя след уведомяване за настъпване на събитие!

✓ Разумни и необходими разходи в размер до 10% от съответните подлимити, при невъзможност да се вземе одобрение от Застрахователя.

Кой може да сключи застраховката и на каква цена?

Застраховката може да бъде сключена за всички бизнеси и институции, освен финансови институции, лечебни заведения, комунални услуги, национална сигурност, публична администрация и държавни органи, хазарт, социални медии, авиация. Всички те могат да кандидатстват за разширената застраховка Кибер отговорност.

Cyber@Home е изключително достъпна кибер застраховка. Цената на премията се определя според сферата, в която оперира бизнеса, годишния оборот на компанията и избраното ниво на покритие. Цените започват от 570 евро за бизнеси с годишен оборот до 1 млн. евро и застрахователно покритие от 50 000 евро.

Процедурата за сключване на застраховката е облекчена и бърза.

Свържете се с нас, ако имате нужда от повече информация на тема кибер застраховка.